Fundacja została założona w celu wspomożenia rozwoju badań nad patogenezą i zapobieganiem nowotworowym chorobom krwi, jako kontynuacja naukowej i społecznej działalności Profesora Juliana Aleksandrowicza.
Została zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 9 maja 1990 roku a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.Warszawy - Pragi w dniu 12 lipca tego roku.
Od marca 2004 r. Fundacja posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

 

Fundacja stawia sobie następujące cele:

  1. Badanie środowiskowych czynników predysponujących do rozwoju chorób krwi

  2. Zorganizowanie laboratoriów badawczych o odpowiednim wyposażeniu aparaturowym do badań układu krwiotwórczego i odpornościowego.

  3. Szkolenie lekarzy i zespołów badawczych zainteresowanych pracą w wyżej wymienionym zakresie.

  4. Wprowadzenie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

  5. Zorganizowanie i prowadzenie Ośrodka Przeszczepu Szpiku, a tym samym stworzenie szansy przywrócenia zdrowia chorym z ostrymi i przewlekłymi nowotworowymi chorobami krwi.

  6. Zorganizowanie dla chorych nowoczesnego ośrodka dziennego leczenia i opieki.

  7. Zorganizowanie systemu opieki socjalnej dla chorych i ich rodzin.

  8. Gromadzenie funduszy na zakup leków lub instrumentów ratujących życie, niedostępnych lub nie produkowanych w Polsce.

 

Fundacja od 20-tu lat wspiera Klinikę Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, poprzez zakupy aparatury diagnostyczno terapeutycznej, odczynników laboratoryjnych, drogich a niezbędnych leków.
Wspomaga szkolenia kadry medycznej i analitycznej, organizuje konferencje naukowe.

Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Klinika została w pełni skomputeryzowana i wyposażona w takie aparaty jak:
aparat do USG, rentgen przyłóżkowy, dwa separartory komórkowe, laminar z cieplarką do hodowli szpiku, 3 maceratory, cytofluorymetr przepływowy, irradiator dla napromieniowania preparatów krwiopochodnych, kardiomonitory, mikroskop Olympus z monitorem telewizyjnym.

Firma CAN-PACK GROUP S.A. pomogła w wyposażeniu w nowoczesną bardzo droga aparaturę dwóch nowych pracowni. Utworzono i wyposażono:
a) Pracownię Biologii Molekularnej
b) Pracownię Cytogenetyki

 

Praca Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi
 im. J. Aleksandrowicza opiera się na dotacjach tak
 osób prywatnych jak i instytucji.

 

Każdemu ofiarodawcy zostanie przekazane pisemne podziękowanie.