Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi
im. profesora Juliana Aleksandrowicza

Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000088056